TABELLINA DELL ‘ UNO
1 X 1   = 1
1 X 2   = 2
1 X 3   = 3
1 X 4   = 4
1 X 5   = 5
1 X 6   = 6
1 X 7   = 7
1 X 8   = 8
1 X 9   = 9
1 X 10 = 10

TABELLINA DEL DUE
2 X 1   = 2
2 X 2   = 4
2 X 3   = 6
2 X 4   = 8
2 X 5   = 10
2X 6   =  12
2 X 7   = 14
2X 8   =  16
2X 9   =  18
2X 10 =  20

 
TABELLINA DEL TRE
3 X 1   = 3
3 X 2   = 6
3 X 3   = 9
3 X 4   = 12
3 X 5   = 15
3 X 6   = 18
3 X 7   =  21
3 X 8   =  24
3 X 9   =  27
3 X 10  = 30
 
TABELLINA DEL QUATTRO
4 X 1   = 4
4 X 2   = 8
4 X 3   = 12
4 X 4   = 16
4 X 5   = 20
4 X 6   = 24
4 X 7   = 28
4 X 8   = 32
4 X 9   = 36
4 X 10 = 40
 

TABELLINA DEL CINQUE
5 X 1   = 5
5 X 2   = 10
5 X 3   = 15
5 X 4   = 20
5 X 5   = 25
5 X 6   = 30
5 X 7   = 35
5 X 8   = 40
5 X 9   = 45
5 X 10 = 50

TABELLINA DEL SEI
6 X 1   = 6
6 X 2   = 12
6 X 3   = 18
6 X 4   = 24
6 X 5   = 30
6 X 6   = 36
6 X 7   = 42
6 X 8   = 48
6 X 9   = 54
6 X 10 = 60

TABELLINA DEL SETTE
7X 1   = 7
7X 2   = 14
7 X 3   = 21
7 X 4   = 28
7 X 5   = 35
7 X 6   = 42
7X 7    = 49
7 X 8   = 56
7X 9    = 63
7 X 10 = 70

TABELLINA DELL’ OTTO
8X 1   = 8
8 X 2   = 16
8 X 3   = 24
8X 4    = 32
8 X 5   = 40
8X 6   =  48
8 X 7   = 56
8 X 8   = 64
8X 9    = 72
8 X 10 = 80

TABELLINA DEL NOVE
9 X 1   = 9
9 X 2   = 18
9 X 3   = 27
9X 4    = 36
9X 5    = 45
9 X 6   = 54
9 X 7   = 63
9X 8    = 72
9 X 9   = 81
9 X 10 = 90

TABELLINA DEL DIECI
10X 1   = 10
10 X 2   = 20
10 X 3   = 30
10 X 4   = 40
10 X 5   = 50
10 X 6   = 60
10 X 7   = 70
10 X 8   = 80
10 X 9   = 90
10 X 10 = 100