Poesie: vita da cani

Il Lunedì non posso perché sono stanco della Domenica Il Martedi’ non disturbatemi perché ho gli allenamenti Il Mercoledì lasciatemi stare ….. lavori in corso Il Giovedì non devo stancarmi ci risono gli allenamenti Il Venerdì che fatica……..devo programmare la partita di pallone Il Sabato lasciatemi concentrare devo preparare le schedine La Domenica fatemi riposare […]

Poesie: U cammurrusu

Cc’è un bidellu assà cammurrusu acchiana e scinni du pianu di susu. Guà a cu lu so catu voli tuccari, Cchiddru e sulu so Mancu a parlari!! Si pi casu a so prolunga duna, tuttu lu jornu a Rinuzzu ‘nzunzunia. Sata ‘nti l’aria si Rinu u microfono si voli pigliari!! Mancu a Direttrici lu pò […]